Stresshantering

Allerlei soorten spanningen die we in het leven ervaren worden vaak onder de noemer ‘stress’ vergaard. Stress is op zich een natuurlijke reactie van het lichaam op een gebeurtenis. Stress maakt ons alert en zet ons aan tot actie. In situaties waarin we feitelijk in gevaar zijn, is stress functioneel en levensreddend: er dendert (in de oudheid) een sabeltandtijger (of in de moderne tijd) een vrachtwagen op ons af – we zijn al opzij gesprongen voordat we erover nadenken. Naast deze ‘vlucht’-reactie hebben we van nature ook reacties als ‘vechten’ of ‘bevriezen’. Helaas triggert ons reptielenbrein ook in de huidige tijd deze reacties net zo heftig wanneer we niet feitelijk in gevaar zijn, maar een situatie als gevaarlijk of bedreigend ervaren. Bijvoorbeeld wanneer we ons zorgen maken over klussen of deadlines die op ons af ‘denderen’.  Als stress te lang voortduurt en niet door herstel gevolgd wordt, raakt het lichaam in onbalans. Mogelijk dat je ziek wordt en allerlei lichamelijke en psychische klachten ervaart. Met overspannenheid, chronische vermoeidheid of misschien zelfs een burn-out tot gevolg.

Stress gaat over de wisselwerking tussen draagkracht en draaglast

Het leven verandert voortdurend. Meestal houden we niet zo van veranderingen en verlies van controle. Soms blijven we ons zelfs hardnekkig verzetten. Niet vreemd dat we dan te kampen hebben met nek-, schouder- en rugklachten. Als we niet of moeizaam meebewegen met de levensstroom, ons niet kunnen aanpassen aan onze omgeving ervaren we stress. Gevolgen van chronische stress kunnen zijn constante vermoeidheid, slecht slapen, te weinig energie, te veel of juist te weinig eten. Pijnklachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of maagpijn. Vaak werken geheugen en concentratievermogen minder. Opeens sta je in de supermarkt en weet je niet meer wat je daar komt doen. Op je werk raak je snel geïrriteerd. Je hebt het gevoel ‘de grip’ te verliezen.

mini-stenen

Stressreductie/Stresspreventie door Aandachttraining.

Deelnemers van de Aandachttraining hebben vaak last van hun eigen stressreactie. Vaak door onwetendheid of door onbewustheid, door ingesleten patronen. Niet de situatie op zich veroorzaakt de stress maar hoe we de situatie beoordelen en vervolgens hoe we ermee omgaan. Om over je stressproblemen te praten is bij velen lastig. Je ziet het als een nederlaag om toe te moeten geven dat je de problemen niet alleen de baas kunt. Toch is erover praten en een besluit nemen om er iets aan te gaan doen een belangrijke eerste stap in het herstelproces. Hoe eerder je dit doet hoe meer je de schade kunt beperken. Dit besluit kun je alleen zelf nemen. De achtweekse Aandachttraining kan je helpen in het herstelproces.

In de Aandachttraining leer je allereerst te stoppen. Stil te staan bij het moment en bewust te zijn wat er op dat moment speelt aan gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties – zowel in prettige als in onprettige situaties. Zo leer je je eventuele stresspatronen die niet behulpzaam zijn beter (her)kennen. Dan wordt het mogelijk om een bewuste keuze te maken óf je wilt reageren en op welke manier. Stoppen, ervaren, kiezen – dit geheel noemen we Mindfulness. Stressreductie is niet iets wat wij kunnen ‘doen’, maar wat hierdoor kan ontstaan.

Zoals het bespelen van een instrument niet te leren is uit een boek en tijd vraagt, zo vraagt de beoefening van Mindfulness training en tijd. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van de Aandachttraining reeds bewezen. Er is een afname geconstateerd van lichamelijke en psychische klachten. Meer ontspanning, een positievere kijk op zichzelf en de omgeving en een betere kwaliteit van leven worden ook genoemd.