Patty Graetz

–  Mindfulnesstrainer categorie 1
–  Lid van de beroepsverening VMBN, lidnummer 20171006   

–  Trainer .b: Mindfulness in het (voortgezet) onderwijs
–  Docent

Meditatie in het algemeen en mindfulness in het bijzonder heb ik al vele jaren bij me, in me. Via hatha yoga en dans raakte ik lang geleden geïnteresseerd in verschillende vormen van meditatie (tao/tantra, advaita vedanta).

Ik volgde een eerste achtweekse mindfulness­training (MBSR) in 2003: inmiddels geef ik die training met liefde zelf. In 2008 volgde ik de zusterversie MBCT en dat betekende een keerpunt in mijn leven: minder vechten tegen wat ik niet wil, meer gelijkmoedig zijn-met-wat-is.
Dat is mijn levensmotto geworden. Dagelijkse zachte kracht van mindfulness!

Werkzaam als docent bij vavo Stercollege in Eindhoven, geef ik daar sinds 2014 twee­maal per jaar de cursus .b – met veel  plezier en hartver­warmen­de resultaten. De afkorting vavo staat voor ‘voortgezet algemeen volwassenen onderwijs’ – tweedekans­onderwijs voor (jong-)volwassenen die om welke reden dan ook in het reguliere onderwijs geen diploma halen. Een vaak kwetsbare doelgroep.

Ik ervaar het als geluk en voorrecht dat ik mindful­ness mag uit- en overdragen, en mag meemaken hoe studenten hun aandacht trainen, hun gedachten niet meer (altijd) als feiten zien en zo de touwtjes meer in eigen hand nemen. En vaak ‘ineens’ ook slagen!

Daarnaast geef ik aan volwassenen (veelal werkzaam binnen het onderwijs) de achtweekse mindfulnesstraining, en een introductietraining. Ik verzorg soms workshops in het voortgezet en beroepsonderwijs over .b om docenten te informeren en enthousias­meren. Ik hoop daarbij op een steen-in-de-vijver-effect: dat mindfulness op steeds meer scholen (alle school­typen) gegeven moge worden, wellicht ooit als ‘gewoon’ onderdeel?

Ik geniet van  het geven van trainingen, en ben dankbaar voor het twee­richtingsverkeer:
wat ik aan, en net zozeer ván mijn cursisten (volwassenen en studenten) mag leren.

Mijn opleiding tot .b-trainer en tot mindfulnesstrainer volgde ik bij het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Sinds 2014 help ik .b-opleider George Langenberg met taalsuggesties, in 2016 heb ik geassisteerd bij zijn opleiding en recent heb ik het leeuwendeel van de vertaling en de eindredactie van de nieuwste versie .b verzorgd. Ik ga ook bijdragen aan de vernieuwde opleiding.

In 2016 heb ik bij mijn dierbare collega Conchita van Iersel Esche de Compassietraining MBCL gevolgd (Mindfulness Based Compassionate Living, ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink). Zij was het ook die mij lang geleden uitnodigde om deel te nemen in de meditatiegroep ‘Sangha van het Licht’ Eindhoven. Daarnaast neem ik regelmatig deel aan nascholingen en (tantra- en vipassana-)retraites.
Al deze voeding geeft bedding aan mijn trainerschap: mindfulness overdragen zodat anderen ook
de zachte kracht van meditatie kunnen ervaren en integreren in hun leven.